Naamgever: Harry Verberk

Wanneer: Carnavalsmaandag 29 februari 1960

Waar: Café Johan Willems (de huidige Spar-winkel)

Doopvader: Pater Walter van de Pas

Peettante: Diny Verbruggen

Peetoom: Tien Cornelissen

Kraamverzorg(st)er: Tien Verkuijlen

Enkele personen vonden het hoog tijd, om in navolging van enkele dorpen in de buurt, in Rijkevoort ook te komen tot het oprichten van een carnavalsvereniging. Er werden snel contacten gelegd. Meester van den Berg (hoofd van de school) was meteen enthousiast, maar liet alles zoveel mogelijk over aan de jongere generatie. Bovendien raadde hij het aan om dit even met pastoor Haerkens te bespreken. Pastoor Haerkens vond dat niet zo nodig maar stemde toe met: “Wat moet – moet”.

Omdat de pastoor op dat moment wat in de lappenmand zat, werd hij enige tijd geassisteerd door pater Walter van de Pas. Die was meteen zeer enthousiast en stelde meteen voor om, waar nodig, de oprichters te helpen. Aldus gebeurde: Café Willems was veel te klein om alle “nieuwsgierigen” te herbergen.

De “doop” was op zich een komisch gebeuren. In vol ornaat gekleed werd er voortreffelijk geacteerd. De booreling (levensgrote pop) gedroeg zich voorbeeldig. Er waren voor de aanwezigen beschuit met muisjes. De doopvader legde de betekenis van de gekozen naam uit: Bellebloazers is afgeleid of in verband gebracht met de kikvors (die blazen ook bellen om geluid te maken). Blubberdam omdat vooral in vroegere tijden, vaak sprake was van te natte grond (blubber). Dam verwijst naar de hogere dammen (dijken), welke zijn aangelegd (Papenvoortsedijk, Hapsedijk, Laageindsedijk, St. Anthonisdijk, enzovoorts).

De carnavalsvereniging “De Bellebloazers van Blubberdam” was dus geboren. De taken werden verdeeld en men kwam tot het samenstellen van een bestuur.

Voorzitter: Herman Wijnhoven

Secretaris/penningmeester: Jan Verbruggen

Bestuursleden: Tien Cornelissen, Sjef Bardoel, Tien Michiels, Tien Verkuijlen

In de tijd naar de echte carnavalsactiviteiten toe, wist men beslag te leggen op (tweedehandse) kleding voor prins en raad van elf. Werden er programma’s en activiteiten op touw gezet en bekend gemaakt. Heel “Blubberdam” was enthousiast en vooral nieuwsgierig wie als eerste de heerser over alle Bellebloazers zou zijn? In November 1960 bleek dit Prins Gerard den Urste te zijn (Grad Thijssen). Vanaf 1968 tot 1979 stopte de het carnavals gebeuren in Rijkevoort, de telling begon voor ons als vereniging vanaf 1979 opnieuw. Vanaf 1979 zijn we weer begonnen met Prins Jan I (Jan Jacobs).