Voorafgaande aan de oprichting werd er al enkele jaren gesproken, wij moeten ook in Rijkevoort een club op richten van alle oud Prinsen. Maar het bleef ook alleen bij het, Wij moeten. Op een gegeven moment kwamen Wiel van de Heuvel (oud prins 1989) en Theo Arts (oud prins 1985) elkaar tegen en zij besloten toen samen het initiatief te nemen en te kijken of ze deze klus konden klaren.

In het voorjaar van 1991 werd een brief gestuurd naar alle oud prinsen van Blubberdam, waar van er op dat moment 19 waren, met de vraag of er ook interesse was voor het oprichten van een oud prinsen club. Er kwam een reactie van 18 oud prinsen terug met als antwoord, het zou wel een goed idee zijn. Eigenlijk was de oud prinsen club toen geboren.

Het idee was toen tevens een reden omdat toen alle oud prinsen nog in ons midden waren, en om zo ook te proberen om de oud prinsen uit de jaren zestig er ook bij te betrekken. Dit lukte, en het eerste succes was bereikt.

Er werd op dinsdag 29 oktober 1991 een gezamenlijke vergadering met alle oud prinsen. Deze vergadering werd bezocht door op 2 na, alle oud prinsen, welke zich wel hadden afgemeld met de mededeling: onze steun heb je. Op deze avond werd natuurlijk het een en ander besproken, en aan het einde van de vergadering waren enkele punten afgesproken en de Auw Prinsen Klub was definitief geboren. De bestuursfuncties werden vervuld door Wiel en Theo zelf.

Er werden op deze avond enkel afspraken gemaakt welke nu nog steeds een traditie zijn, zoals elk jaar het gezamenlijke uitstapje, Het gezamenlijke uitgaan met het Prinsenbal is een gewoonte en nog enkele activiteiten waar wij ons bij geroepen voelen. Inmiddels zijn we bijna niet meer weg te denken op de liedjes avonden als er te weinig deelname aan de pronkzitting is gaan we om de tafel om te overleggen op wat voor een manier de A.P.K. hun bijdrage kan leveren.

Echter is een ding wel duidelijk afgesproken, alles wat de A.P.K. organiseert, mag je als lid aan deelnemen maar niets moet. zodoende houden wij de A.P.K. tot stand en hopen dit nog lang vol te houden.

Inmiddels is sinds Januari 2006 het bestuur aangevuld met 2 personen en hebben wij een beschermvrouwe in het leven geroepen in de persoon van Riek Sesink-van Tienen. En helaas hebben wij al van enkele leden van de A.P.K. afscheid moeten nemen.

Dit stukje over de A.P.K. is geschreven door de ex-voorzitter van de A.P.K. Theo Arts.